06.03.2020 Tarihinde Yapılan Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Tomarza Meslek Yüksekokulunun ev sahipliginde yapilan İletişim Becerileri Egitimi Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Füsun ACAR tarafında gerçekleştirildi. Eğitime ilçe kaymakamliği ve belediye çalışanları da katilim sağladı.