Kayseri Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi
 
Misyon
 
        Üniversitemizin misyonuna uygun olarak öğrencilerin kariyer planı yapabilme yetenek ve becerilerini geliştirmek için: akademik eğitimin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, öğrencilerimizin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlaması amacıyla faaliyetleri yürütmek ile beraber mezun öğrencilerimiz ile ilişkileri sürdürülebilir hale getirerek mevcut öğrencilerimizle etkileşim sağlayacak çalışmalar yapmak.
 
 
Vizyon
 
        Üniversitemiz; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan ve ülkemizde kariyer merkezleri arasında örnek bir Merkez olmak.
 
 
Değerlerimiz
  • Bilimsel bilgiye dayalı,
  • Değişime uyumlu,
  • Teori ve pratik uyumlu,
  • Etik ilkelere bağlı
  • İnovatif
  • Proaktif