×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Biz Kimiz?
Biz Kimiz?

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Rektörlük bünyesinde Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifi 06.03.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür. Birim 7 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte faaliyete başlamıştır.

KAYÜ KARMER olarak ülkemizin uluslararası arenada kendine yer edinebilmesinin ancak her alanda kendini yetiştirmiş bireylerle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Ülke geleceğine yön verecek bu bireylerin eğitiminde ve yetiştirilmelerinde en önemli merhale üniversite eğitimidir. Bu anlamda üniversite eğitiminde, diğer yükseköğretim kurumlarından farklı bir yaklaşım ile kariyer odaklı tüm yeniliklerin ortaya konulması ve akademik bir bakış açısı oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle öğrencilerin üniversiteye giriş yaptıkları ilk andan itibaren kariyer bilincini oluşturarak, ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik etmek temel hedefini benimsemekteyiz. Bu kapsamda her alanda donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek ve lider mezun adayları yetiştirmeyi daha da önemlisi “kendi istihdamını sağlayan üniversite” imajını kendimize düstur edinmiş bulunmaktayız. Merkezimiz her ne kadar öğrenci odaklı bir merkez gibi görünse de çeşitli projeleri olan ve geleceğe ilişkin bir takım hedefleri olan üniversitemiz idari ve akademik personellerine de danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  • KAYÜ KARMER öğrenci ve mezunlarının kendilerini tanımaları, güncel ve yakın gelecekteki çalışma alanlarını ve bu alanların evrensel geleceğini fark etmeleri, yetkinlik, donanım ve kişilik özelliklerinin hangi alanlar için uygun olduğunu sorgulamaları,
  • Atölye ve eğitim çalışmaları ile yetkinliklerini geliştirmeleri, profesyonel yaşam yetkilileri ile biraraya gelmeleri, onların kimlerin peşinde olduğunu keşfetmeleri,
  • İş ve staj başvurusu aşamalarını yetkililerden, ilk kaynaktan duymaları ve bu doğrultuda eyleme geçmeleri, profesyonel yaşamın işe alım uzmanları ile biraraya gelmeleri, onlara kendilerini tanıtmaları, olabilecek en geniş açıda profesyonel iletişim ağlarını oluşturmaları, başvuracakları pozisyonlar için üniversiteliyken hazırlık yapabilmeleri için çalışmaktadır.