YÖNETİM KURULU
 
Dr. Öğr. Üyesi Füsun ACAR
Müdür
Öğr. Gör. Orhan KESKİN
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Çağatay ENGÜR
Üye
Öğr. Gör. Setenay BATIR
Üye
 
 
Öğr. Gör. Dr. Kemal DURUSU
Üye