×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz
Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyonumuz

Mezun ve mevcut öğrencilerimize kendilerini, ve iş dünyasını tanımalarını sağlayarak, kendi yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve isteklerine uygun kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermektir.

Vizyonumuz

Sürekli öğrenen, fark yaratan, örnek alınan lider bir merkez olmaktır.

Değerlerimiz;

  • Bilimsel bilgiye dayalı,
  • Değişime uyumlu,
  • Teori ve pratik uyumlu,
  • Etik ilkelere bağlı
  • İnovatif
  • Proaktif